تاریخی


تاریخی

favourite
share

مدرسه معصومیه

این مدرسه در شهر بیرجند قرار دارد که بانی آن امیرمعصوم‌خان‌ خزیمه در اواخر سده دوازدهم هجری قمری است. در چهار طرف این بنا،‌ صحنی بزرگ با حجره‌هایی قرار گرفته است. در این جا دو کتیبه وجود دارد، یکی معرف نام مدرسه و دیگری حدیثی بر روی آن نوشته شده است.