طبیعی


طبیعی

favourite
share

چشمه آبگرم لوت

این چشمه آب گرم در بیابان لوت و در شهر خوسف  قرار دارد. آب این چشمه خواص درمانی داشته و برای بیماری‌های مفصلی، کمر درد، پا درد و اعصاب و روان مناسب است.