تاریخی

آرامگاه حکیم نزاری

(جاذبه گردشگری)

خراسان جنوبی بیرجندتاریخی

favourite
share

آرامگاه حکیم نزاری

آرامگاه سعدالدین نزاری قهستانی، ملقب به حکیم نزاری، سراینده و شاعر سده هفتم هجری، و یکی از پیروان فرقه اسماعیلیه، واقع در بافت قدیم شهر بیرجند ، یکی از محل‌های بازدید عرفا و صوفیان است. جامی سخنسرای پارسی بر این باور است که حافظ برخی اشعارش را تحت تاثیر این شاعر و حکیم خراسانی سروده است.