تفریحی تاریخی مذهبی

مزار بی بی زینب خاتون

(Attraction)

خراسان جنوبی بیرجندمزار بی بی زینب خاتون
تفریحی تاریخی مذهبی

favourite
share

مزار بی بی زینب خاتون

این مزار در روستای کاهی در پنچاه کیلومتری بیرجند ، در مسیر بیرجند به روستای چنشت  قرار دارد و زیارتگاه و تفریحگاه مردم منطقه است. بنا بر روایت، حضرت زینب (س) از خواهران امام رضا (ع) در این محل دفن است. این بنا ارزش معنوی دارد و فاقد ارزش معماری است.