تفریحی تاریخی

باغ و عمارت شوکت آباد

(جاذبه گردشگری)

خراسان جنوبی بیرجندتفریحی تاریخی

در سال ۲۳ مرداد ۱۳۷۸به ثبت رسیده است. اثر طبیعی ملی

favourite
share

باغ و عمارت شوکت آباد

باغ و عمارت شوکت آباد، در ۵ کیلومتری شرق بیرجند  و در روستای شوکت آباد قرار دارد.

بخش‌های متعدد باغ و عمارت هر کدام تزیینات خاص و مربوط به خود را دارند. حوضخانه دارای بیشترین ویژگی معماری و تزیینی است. این قسمت دارای گنبد بزرگی است که در مرکز آن یک کلاه فرنگی با پنجره‌هایی برای تامین بخشی از نور حوضخانه، ساخته شده است. از دیگر فضاهای مهم تشکیل‌دهنده این مجموعه می‌توان اندرونی یا محل خصوصی خانواده حاکم را نام برد، که در جنوبی‌ترین قسمت قرار گرفته و از لحاظ معماری و طرح شباهت فراوانی به خانه‌های مسکونی واقع در بافت قدیم بیرجند دارد. از مهم‌ترین تزیینات این عمارت می‌توان به قاب‌های گچی ایوان اندرونی و طاق‌نماهای اطراف حوضخانه اشاره کرد. قسمت عمده‌ای از باغ را درختان مختلف میوه و تزیینی فرا گرفته است. هم‌چنین بعضی از فضاهای ایجاد شده در گوشه‌های عمارت اصلی الحاقی است که بعدها به فراخور نیاز به آن اضافه شده است.