موزه

موزه میراث پهلوانی

(جاذبه گردشگری)

خراسان جنوبی بیرجندموزه

favourite
share

موزه میراث پهلوانی

موزه میراث پهلوانی بیرجند در محل زورخانه قدیمی‌ امیرعرب مشهور به زورخانه لوبند قرار دارد. قدمت زورخانه امیرعرب به بیش از ۲۰۰ سال پیش می‌رسد و از دیرباز محل ورزش پهلوانان نامدار بوده است. قسمت‌های مختلف این موزه: نمایش عکس‌های پهلوانان و پیشکسوتان صاحب نام، ابزار و آلات ورزشی (از قبیل میل، کباده، تخته شنا و ...)، ضرب، ابزار و آلات پهلوانی زینتی چون شمشیر و سپر و تعدادی مانکن که حالات مختلف ورزشی را به نمایش در آورده‌اند. هدف از تاسیس این موزه آشنایی عموم با ورزش باستانی و آداب و سنن مربوط به این رشته کهن و مردمی است.