تاریخی


تاریخی

favourite
share

خانه تاجور

اين بنا متعلق به دوره قاجاريه است و از ويژگی‌های آن دو ورودی است. يكی از ورودی‌ها دارای تزیينات آجركاری دوره پهلوی و ديگری از تزیينات رسمی‌بندی بوده و از لحاظ معماری اصيل‌تر است تزیينات بنا شامل رسمی‌بندی‌های ورودی، آجركاری‌های كادربندی‌های ايوان و پنجره‌های مشبك است.