تاریخی مسجد مذهبی


تاریخی مسجد مذهبی

favourite
share

مسجد هندوالان

مسجد باشکوه هندوالان مربوط به دوره تیموریان است و در استان خراسان جنوبی  و روستای هندوالان واقع شده است. مهم‌ترین عناصر معماری آن سر در ورودی، صحن، گنبدخانه، شبستان ستون‌دار و محراب است. گنبدخانه مرکزی با استفاده از فیل‌پوش‌ها و با مهارت بر روی فضای چهار ضلعی قرار گرفته است. شبستان ستون‌دار در دو طرف گنبدخانه واقع شده و به وسیله طاق و تویزه به شیوه چهار ترک اجرا شده است.

بنا از نظر تزیینات آجری بسیار متنوع بوده و این تزیینات شامل: فیل‌پوش‌ها، گوشواره‌ها، قاب‌های گچی، رسمی‌بندی محراب‌ها و نحوه آجرچینی گنبدها است. این اثر تاریخی در دوره شاهرخ تیموری در حدود سال ۸۵۰ هجری قمری ساخته شده است.