موزه


موزه

favourite
share

موزه عروسک بیرجند

موزه عروسک بیرجند در راستای اهداف پروژه بین‌المللی ترسیب کربن به وجود آمد. این پروژه با هدف بیابان‌زدایی، توسعه مدیریت مشارکتی، احیای منابع طبیعی، توسعه پایدار روستایی و افزایش جذب کربن (ترسیب کربن) برای مقابله با گرمایش زمین طراحی شد. موزه عروسک با حمایت از زنان روستایی و عرضه کردن عروسک‌های دست‌ساز آنها برای فروش به معیشت‌شان کمک کرد. عروسک‌های دست‌ساز عروسک‌هایی هستند که در گذشته مادربزرگ‌ها برای کودکان می‌ساختند. ساختار این عروسک‌ها متاثر از فرهنگ و باورهای بومی هر منطقه است.

«دوتوک» که نام عروسک محلی خراسان جنوبی است، از مواد طبیعی و قابل بازیافت در طبیعت درست شده است. هر کدام از این عروسک‌ها قصه خود را دارند که به عروسک سنجاق شده است. روایتگر این قصه، زنی است که آن را برای دخترش درست کرده است. در گذشته همین عروسک‌‌های ساده اما پر قصه، بازیچه کودکان این سرزمین بوده‌اند.

این هنربومی برای مردم منطقه ایجاد معیشتی شده تا بهره‌برداری از منابع طبیعی کمتر شود. هرکدام از شما که به استان خراسان جنوبی سفر می‌کنید با خرید این محصولات از مهاجرت روستاییان به شهر جلوگیری کرده و در حفظ منابع طبیعی نیز قدمی برداشته‌اید.