تاریخی مسجد مذهبی


تاریخی مسجد مذهبی

favourite
share

مسجد جامع خوسف

اين مسجد یکی از بناهای تاریخی شهر خوسف است که دارای سردر ورودی بلند با طاق جناغی و تزیينات رسمی، صحن، شبستان زمستانی به نام‌های ملا علی‌اكبر و حاج عبد الخالق، يك شبستان تابستانی و شبستان‌های محتابی و خليلان است. بنا شامل: سردر ورودی دهليز شبستان ستون‌دار، صحن، پاياب و دو ايوان است. ورودی بنا كه از لحاظ معماری تزیینات وابسته مهم‌ترين و با ارزش‌ترين بخش بنا محسوب می‌شود دارای تزیينات انبوه گچبری و با طرح‌های اسليمی و رسمی‌بندی است. شبستان بنا دارای چهار ستون چهار ضلعی به قطر حدود ۱۳ متر و ۹ گنبد است در دو طرف جنوب‌غرب و شمال‌شرق صحن دو ايوان قرار دارد كه دارای قوس كليل است. اين بنا برخوردار از كتيبه‌ای سنگی است كه تاريخ ۱۱۹۱ هـ.ق را نشان می‌دهد. آرامگاه ابن حسام خوسفی اين بنا از نظر معماری دارای پلان چليپايی شكل و با گنبد کلاه فرنگی است در سه طرف بنا سه طاق‌نما با قوس جناغی وجود دارد و داخل طاق‌نماها پنجره‌‌‌های مشبك آجری جريان هوا را به داخل مقبره امكان‌پذير می‌سازد از تزیينات اين بنا تزیينات رسمی‌بندی در گوشه‌ها، كتيبه موجود دور تا دور پايه پوشش گنبدی، طرح‌های چليپایی پنجره‌های مشبك است، ورودی به داخل مقبره از سمت جنوب آن است. زمان احداث بنا دوره صفويه است كه در دوره قاجار تغييراتی در آن داده شده است.

Jahangard image

jahangard

در 1396/06/09

معماری زیبایی داره

یه مسجد خیلی زیبا که شبستانهای بزرگ و زیبایی داره