Nature

Lut Hot water spring

(Attraction)

South Khorasan KhusfNature

favourite
share

Lut Hot water spring

این چشمه آب گرم در Lut Desert و در شهر Khusf  قرار دارد. آب این چشمه خواص درمانی داشته و برای بیماری‌های مفصلی، کمر درد، پا درد و اعصاب و روان مناسب است.