Historical castle

Qomrud Castle

(Attraction)

Qom QomHistorical castle

favourite
share

Qomrud Castle

قلعه قمرود متعلق به دوره اشکانیان است، این بنا در حاشیه قمرود و در شمال کوه سفید قرار گرفته است.

قلعه قمرود دارای بازارچه و هم‌چنین یک حیاط مرکزی بوده است که اطراف این حیاط اتاق‌هایی قرار داشته است. این بنا در دو طبقه ساخته شده است و دارای حوضخانه و بادگیر است.