تاریخی قلعه

قلعه قمرود

(جاذبه گردشگری)

قم قمتاریخی قلعه

favourite
share

قلعه قمرود

قلعه قمرود متعلق به دوره اشکانیان است، این بنا در حاشیه قمرود و در شمال کوه سفید قرار گرفته است.

قلعه قمرود دارای بازارچه و هم‌چنین یک حیاط مرکزی بوده است که اطراف این حیاط اتاق‌هایی قرار داشته است. این بنا در دو طبقه ساخته شده است و دارای حوضخانه و بادگیر است.