کاروانسرا

کاروانسرای مرنجاب

(جاذبه گردشگری)

اصفهان آران و بیدگلکاروانسرا

favourite
share

کاروانسرای مرنجاب

در نزدیکی دریاچه نمک آران و بیدگل کاروانسرا و قلعه‌ای قرار دارد که شاه عباس آن را بنا کرد. کاروانسرای مرنجاب در مسیر جاده ابریشم است و راه ارتباطی بین خراسان و اصفهان بود و به همین خاطر برای استقرار مامورین محافظ و اطراق و اقامت کاروانیان این مکان با نمایی آجری ساخته شد و برای تامین آب آن قناتی در مجاورت کاروانسرا حفر گردید.

در دوران قاجار با راه‌اندازی راه‌های ارتباطی جدید بین تهران ، قم و کاشان این راه از رونق افتاد و کاروانسرای مرنجاب متروکه و تبدیل به دامداری برای مردم محلی شد. در دوران‌های اخیر و متناسب با توسعه گردشگری خوشبختانه کاروانسرا مرمت و احیا گردید تا به عنوان اقامتگاه سنتی در کویر مورد استفاده قرار گیرد.