Caravanserai

Maranjab Caravanserai

(Attraction)

Isfahan Aran va BidgolCaravanserai

favourite
share

Maranjab Caravanserai

در نزدیکی Namak Lake آران و بیدگل کاروانسرا و قلعه‌ای قرار دارد که شاه عباس آن را بنا کرد. کاروانسرای مرنجاب در مسیر جاده ابریشم است و راه ارتباطی بین خراسان و Isfahan بود و به همین خاطر برای استقرار مامورین محافظ و اطراق و اقامت کاروانیان این مکان با نمایی آجری ساخته شد و برای تامین آب آن قناتی در مجاورت کاروانسرا حفر گردید.

در دوران قاجار با راه‌اندازی راه‌های ارتباطی جدید بین Tehran ، Qom و Kashan این راه از رونق افتاد و کاروانسرای مرنجاب متروکه و تبدیل به دامداری برای مردم محلی شد. در دوران‌های اخیر و متناسب با توسعه گردشگری خوشبختانه کاروانسرا مرمت و احیا گردید تا به عنوان اقامتگاه سنتی در کویر مورد استفاده قرار گیرد.