Historical

Gholi Darvish Hill

(Attraction)

Qom QomHistorical

favourite
share

Gholi Darvish Hill

تپه قلی‌درویش در روستای قمرود، ۲۰ کیلومتری شهر Qom یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های باستانی در بخش مرکزی فلات ایران است. وسعت این منطقه ۱۰۰ هکتار است.

تپه قلی درویش یکی از چندین آثار باستانی به جامانده در استان Qom است، در این تپه اولین آتشکده و نیایشگاه همراه با کتیبه‌ایی که دست خط هخامنشی روی آن حک شده بود کشف شده است و این موضوع بیانگر سکونتگاه بودن تپه قلی درویش در هزاره سوم است. بقایای نیایشگاه در این تپه هم‌چنان دیده می‌شود، معماری این نیایشگاه و آتشکده با خشت قالب زده شده و به دوران هزاره نخست پیش از میلاد بر می‌گردد. طراحی این بنا با سبک معماری شهری پی‌ریزی شده است.

تمام این آثار و بناهای نشانگر این مطلب هستند که شهر قم از دیرباز یکی از مراکز فرهنگی در ایران باستان بوده و هست.

منابع:

http://iranatlas.info

http://www.mehrnews.com