Historical

Sarm Hill

(Attraction)

Qom QomHistorical

favourite
share

Sarm Hill

تپه صرم ۱۶ کیلومتری جنوب شرقی شهر Qom  و حد فاصل روستای خور آباد و صرم قرار دارد. تپه صرم از ته‌نشین شدن رسوبات دریا در دوره چهارم زمین شناسی به وجود آمده است.

آثار به دست آمده از کاوش‌ها نشان‌دهنده این است که تپه در دوره‌های گذشته به شکل گورستان بوده است و تمامی معماری‌های موجود در این تپه بقایای قبور در دوران گذشته هستند. طبق پژوهش‌های صورت گرفته در مورد این تپه می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که تپه گورستان اقوام مهاجر آریایی در هزاره اول قبل از میلاد است.

قدمت این گورستان ۳۵۰۰ سال تخمین زده شده است. از این گورستان ظروفی مانند: قوری، فنجان با دهانه‌های بیضی شکل، کوزه، خمره و لیوان های استوانه‌ای به رنگ خاکستری یافت شده است.