طبیعی پرنده نگری تالاب

تالاب عشق‌آباد

(جاذبه گردشگری)

تهران شهرریطبیعی پرنده نگری تالاب

favourite
share

تالاب عشق‌آباد

در نزدیکی شهر تهران  و در مسیر آتشکده ری، نگینی به نام عشق‌آباد وجود دارد که تعدد و تنوع گونه‌هایی از پرندگان که در طول مدت یک سال از آن بازدید می‌کنند انسان را متحیر می‌کند.

با وجود نزدیکی عجیب انسان به تالاب، نزدیکی به مسیر راه آهن و دست اندازی و سو‌ استفاده‌های مختلف از این زیستگاه ویژه هم‌چنان در طول فصل سرد سال دسته جاتی از اردک ارده‌ای و کشیم بزرگ و در فصل تابستان گونه‌های بومی و مهاجری هم‌چون: کشيم بزرگ – اگرت سفيد بزرگ – حواصيل ارغوانی – حواصيل خاکستری – کفچه نوک – خوتکای ابروسفيد – اردک سرسبز – کوکور سياه – سنقر تالابی – سارگپه جنگلی – دليجه – چنگر – چنگر نوک سرخ – خروس کولی دم سفيد – تليله شکم سياه – تليله نوک پهن – آبچليک نوک سربالا – آبچليک آوازخوان – کاکايی سرسياه – پرستو دريايی کوچک – پرستو دريايی تيره – بادخورک معمولی – ماهی‌خورک – زنبورخوار گلوخرمايی – زنبورخوار معمولی – سبزقبا – چکاوک کاکلی – سسک ابروسفيد – سسک بزرگ نيزار – سنگ چشم پشت سرخ – دم چتری از آن بازدید می‌کنند. 

بهترین زمان برای بازدید از این تالاب در اردیبهشت و مهر است.

وجود پوشش گیاهی مناسب در حاشیه تالاب و سواحل گلی آن و همچنین تپه‌های رسی که محیط مورد علاقه برخی از پرندگان برای لانه گزینی است سبب شده تا پرندگان فراوانی یا در مسیر مهاجرت‌شان سری به عشق‌آباد بزنند و یا آنجا را به عنوان خانه خودشان برگزینند.

نکات:

۱. پيشنهاد می‌شود در بهار و تابستان به حوضچه‌های گلی برای مشاهده کنارآبزيان برويد.

۲. در ارديبهشت‌ماه مشاهده چنگرهای نوک سرخ و کشيم‌ها بزرگ را از دست ندهيد.

۳. توجه کنيد متاسفانه با دست‌اندازی‌های صورت گرفته در آبان ماه آب تالاب با پمپ‌ها کشيده شده و شرايط برای مشاهده پرندگان در انتهای آبان و اوايل آذر چندان مناسب نيست.