تبلیغ در بانی

تاریخی

پل تاریخی آق قلا

(جاذبه گردشگری)

گلستان گرگانتاریخی

favourite
share

پل تاریخی آق قلا

از جمله آثار تاریخی آق قلا می‌توان به پل تاریخی صفویه اشاره کرد. قدمت و تاریخچه پل آق قلا متعلق به دوران صفویه است و برخی به استناد شباهت تزیینات آجری آن معتقدند که پایه‌های این پل مربوط به دوران سلجوقی و طاق‌ها و بدنه آن متعلق به دوره صفویه است و برخی آن را با هسته اولیه ساسانی می‌دانند.

منبع: سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان گلستان