تاریخی

پل تاریخی آق قلا

(جاذبه گردشگری)

گلستان گرگانتاریخی

favourite
share

پل تاریخی آق قلا

از جمله آثار تاریخی آق قلا می‌توان به پل تاریخی صفویه اشاره کرد. قدمت و تاریخچه پل آق قلا متعلق به دوران صفویه است و برخی به استناد شباهت تزیینات آجری آن معتقدند که پایه‌های این پل مربوط به دوران سلجوقی و طاق‌ها و بدنه آن متعلق به دوره صفویه است و برخی آن را با هسته اولیه ساسانی می‌دانند.

منبع: سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان گلستان