طبیعی پرنده نگری تالاب

تالاب آجی گل

(Attraction)

گلستان اینچه برونتالاب آجی گل
طبیعی پرنده نگری تالاب

favourite
share

تالاب آجی گل

تالاب آجی گل در بخش اینچه برون شهرستان گنبد کاووس واقع شده و مساحتی بالغ بر ۳۵۰ هکتار دارد. پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی همچون اراده‌ای؛ تاجدار؛ گیلار و همچنون غاز خاکستری؛ انواع سلیم‌ها که زمستان به سواحل جنوبی دریای خزر و تالاب‌های منطقه مهاجرت می‌نمایند در این مجموعه زمستان گذرانی دارند.

منبع: سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان گلستان