طبیعی

گل‌فشان نفت لیجه

(جاذبه گردشگری)

گلستان بندر ترکمنگل‌فشان نفت لیجه
طبیعی
نیاز به مجوز : ندارد
اثر طبیعی ملی : ندارد
پارک ملی : ندارد
پناهگاه حیات وحش : ندارد
منطقه شکار ممنوع : ندارد
منطقه حفاظت شده : ندارد


favourite
share

گل‌فشان نفت لیجه

گل‌‌فشان نفت لیجه در ۱۵ کیلومتری شمال شرقی شهرستان گمیشان به سوی مرز ترکمنستان قرار دارد. مخروط نفت لیجه کم ارتفاع با شیبی ملایم است و دریاچه‌ای لوبیا شکل در دهانه مخروط دارد.

منبع: سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان گلستان