طبیعی

گل‌فشان نفت لیجه

(Attraction)

گلستان بندر ترکمنگل‌فشان نفت لیجه
طبیعی

favourite
share

گل‌فشان نفت لیجه

گل‌‌فشان نفت لیجه در ۱۵ کیلومتری شمال شرقی شهرستان گمیشان به سوی مرز ترکمنستان قرار دارد. مخروط نفت لیجه کم ارتفاع با شیبی ملایم است و دریاچه‌ای لوبیا شکل در دهانه مخروط دارد.

منبع: سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان گلستان