تاریخی


تاریخی

favourite
share

ارگ طبس

ارگ طبس از بناهای تاریخی این شهر است كه قدمت آن به بیش از ١٠٠٠ سال پیش برمی‌گردد. این ارگ در طول تاریخ و در مقاطع مختلف دچار حوادث و آسیب‌هایی شده و بنابراین بارها مرمت شده است. در سال ١٢٩٢ هجری قمری و در زمان عمادالملك حاكم طبس ، بار دیگر ارگ طبس مورد مرمت قرار می‌گیرد. در دهه‌های گذشته و قبل از زلزله تنها ساكن ارگ، مرد تنها و فقیری بوده به نام آقا سید علی میرزا كه با كمك و مساعدت بازدیدكنندگان ارگ، زندگی می‌كرد که در زلزله شهریور ٥٧ همراه با ارگ به خاطره‌ها پیوست.

اين بنا تاريخی در زلزله سال ٥٧ ويران شد و در دهه گذشته میراث فرهنگی اقداماتی را جهت احیا و مرمت این بنای تاریخی آغاز نمود، به طوری كه از بسیاری از قسمت‌ها آوار برداری شد و دالان‌ها و دیوارهایی از ارگ مجددا پدیدار گشت. در همین زمان و در طی كاوش پیكر آقا سید علی میرزا در حالی كه با گذشت قریب به ٢٠ سال از زلزله، هنوز بقایای پیكر وی سالم بود پیدا شد. وی را در محل ارگ به خاك سپردند و اتاقكی را بر مقبره‌اش بنا نمودند و حالا آقا سیدعلی میرزا، جزیی از تاریخ ارگ شده است.