آبگرم طبیعی


آبگرم طبیعی

favourite
share

چشمه مرتضی علی

چشمه آب گرم مرتضی علی در دل کویر، در مسیر روستای خرو و در فاصله ۲۷ کیلومتری طبس قرار دارد. در این منطقه كه به دره كال سردر مشهور است، چشمه‌های متعدد آبگرم و آب سرد وجود دارد که به بزرگ‌ترین آنها که از داخل حفره‌ای به بیرون می‌ریزد،‌ حمام مرتضی علی می‌گویند. این چشمه آب گرم و آب سردش جدا از یکدیگر وارد رودخانه می‌شوند. آب گرم چشمه از دیواره سمت راست است و به دلیل غلظت بیشتر آب گرم و تفاوت ساختاری آن با آب سرد،‌ می‌توان هم آب سرد و هم گرم را همزمان با هم تجربه کرد. یک دستتان می‌تواند آب گرم را حس کند و دست دیگر آب سرد را. این تفکیک سرما و گرما تا مسافت ۳۰۰ متری در کف رودخانه نیز ادامه دارد.

این چشمه‌ها منبع تامین آب اغلب مزارع و باغ‌های طبس می‌باشد که از طریق نهر آبی به این شهر منتقل می‌شود.

 

در 1396/06/09

هیجان انگیز!

یک پا در آب گرم و یک پا در آب سرد!!
روز هیجان انگیزی را با دوستانمان در شروع یک برنامه هیجان انگیز تجربه کردیم.