تاریخی


تاریخی

favourite
share

سد شاه عباسی

 در ادامه دره‌ سردر در ۳۰ کیلومتری شرق شهر طبس  و ۵ کیلومتری روستای خرو و در مسیر چشمه مرتضی علی ،‌ سدشاه عباسی با قدمتی ۳۵۰ ساله قرار گرفته است. این طاق میان دو کوه نزدیک به هم ساخته شده و در قسمت کوهستانی شرق طبس قرار دارد. بنایی آجری است به ارتفاع ۶۰متر، که عرض تاج آن یک متر است و به همین دلیل لقب نازک‌ترین سد را نیز به خود گرفته است.

قدمت سد شاه عباسی ، را به دوران صفویه نسبت می‌دهند، سنگ‌نگاره‌های بزکوهی که در آن حک شده، نمادی از درخواست فراوانی آب و نعمت است.

نکته مهم آن است که اگر امروز براساس آخرین دستاوردهای مهندسی سد و سیلاب، سدی برای کنترل سیلاب رودخانه نهرین احداث شود، مشخصات آن بسیار به سد عباسی نزدیک خواهد بود. طاق‌بند در قسمت پایین شامل طاقی است آجری که پایه کار آن بر کوه‌های سنگی دو طرف رودخانه قرار دارد. این طاق قدیمی‌ترين بخش بناست که دو قسمتی بودن بنا از نظر زمان ایجاد آن به خصوص از طرف پشت طاق‌بند به خوبی قابل مشاهده است. نکته جالب در این طاق چگونگی قرار گرفتن آجرهای آن است که به پهنای معینی محدود نشده، بلکه به صورت شعاعی تا بدنه کوه ادامه یافته و طاقی با مقاومت بسیار زیاد به‌وجود آورده است و قسمت بالای بند هم که با قلوه‌سنگ ساخته شده است سومین مرحله مرمت یا ایجاد بند است.