تاریخی مذهبی

آرامگاه حضرت شاه‌چراغ

(جاذبه گردشگری)

فارس شیرازتاریخی مذهبی

favourite
share

آرامگاه حضرت شاه‌چراغ

شاه‌چراغ آرامگاه میرسیداحمد برادر امام رضا، پسر امام هفتم شیعیان است. بنای امروزی این آرمگاه در زمان اتابکان ساخته شد که گنبد و بارگاهش کاشی‌کاری‌های زیبایی دارد. معماری داخل بنا و تزیينات آن با آیینه‌هایی بزرگ دیدنی است.

بنای حرم، شامل ایوانی در قسمت جلو  و حرمی در پشت ایوان است، که در چهار جانب حرم، چهار شاه‌نشین قرار گرفته و مسجدی نیز در پشت حرم (سمت غرب) ساخته شده‌ است. ضریح آن در شاه‌نشین زیر گنبد قرار دارد و از نقره ساخته شده‌ است. 

حیاط شاه چراغ دارای دو در اصلی ورودی است که در سمت جنوب و شمال حرم از زیر دو سردر بزرگ کاشی‌کاری شده گذشته و وارد حیاط حرم می‌شود. در میان حیاط، حوض بزرگ فواره داری با درختانی سرسبز قرار دارد. حرم شاه‌چراغ در سمت غرب حیاط و حرم سیدمیر محمد برادر شاه‌چراغ، در سمت شمال شرقی حیاط قرار دارد. غیر از دو در اصلی، دو در فرعی دیگر نیز وجود دارد که یکی به بازار و دیگری به مسجد جامع عتیق وصل است. دور تا دور حیاط اتاق‌هایی قرار دارد که تزیینات کاشی‌کاری شده دارند. امکاناتی چون دفتر پست، پاسگاه انتظامی و کتابخانه در شاه‌چراغ وجود دارد.