فرهنگ فریدون شهر


بیشتر مردم این شهر از نژاد گرجی‌ها هستند

چهار گروه قومی در فریدون‌شهر زندگی می‌کنند که مردم گرجی، بختیاری، ترک و ارمنی هستند و  به چهار زبان خود در این شهر سخن می‌گویند. مردم گرجی فریدون‌شهر به زبان گرجی سخن می‌گویند، که با زبان گرجی رایج گرجستان تفاوت دارد چرا که حاصل دگرگونی زبانی است که چهارصد سال پیش به خاطر تبعیدشان به این شهر اتفاق افتاد. بیشتر آن‌ها مسلمان و پیرو شیعه‌اند. از معروف‌ترین آداب و رسوم مردم فریدون‌شهر، می‌توان به «مِنْکْلِ» (در گرجستان مِکْوْلِ) و مراسم کالبیس کوبی (نام یک غار در این شهر) اشاره کرد. مردم گرجی فریدون‌شهر به خاطر همزیستی با دیگر اقوام مختلف ایرانی از فرهنگ گرجی فاصله گرفته‌اند و لباس و آیین گرجی ندارند. 

گلیم‌ بافی ، شال، جوراب پشمی و قالی بافی از جمله صنایع دستی مهم منطقه‌اند. کله‌جوش، پتله پلو، کشک کدو، آش بلغور و شله از غذاهای محلی این شهر است.

اصفهان اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی توریسم خوراک صنایع دستی غذا فرهنگ فریدون شهر گردشگری

شهرهای مرتبط