Fereydun Shahr City Culture


بیشتر مردم این شهر از نژاد گرجی‌ها هستند

چهار گروه قومی در فریدون‌شهر زندگی می‌کنند که مردم گرجی، بختیاری، ترک و ارمنی هستند و  به چهار زبان خود در این شهر سخن می‌گویند. مردم گرجی فریدون‌شهر به زبان گرجی سخن می‌گویند، که با زبان گرجی رایج گرجستان تفاوت دارد چرا که حاصل دگرگونی زبانی است که چهارصد سال پیش به خاطر تبعیدشان به این شهر اتفاق افتاد. بیشتر آن‌ها مسلمان و پیرو شیعه‌اند. از معروف‌ترین آداب و رسوم مردم فریدون‌شهر، می‌توان به «مِنْکْلِ» (در گرجستان مِکْوْلِ) و مراسم کالبیس کوبی (نام یک غار در این شهر) اشاره کرد. مردم گرجی فریدون‌شهر به خاطر همزیستی با دیگر اقوام مختلف ایرانی از فرهنگ گرجی فاصله گرفته‌اند و لباس و آیین گرجی ندارند. 

Kilim Weaving ، شال، جوراب پشمی و Carpet Weaving از جمله صنایع دستی مهم منطقه‌اند. کله‌جوش، پتله پلو، کشک کدو، آش بلغور و شله از غذاهای محلی این شهر است.

Culture ecotourism Ecotourism Fereydun Shahr Food Food Handicraft Iran Iran Touring Isfahan Tourism Tourism

Related cities