تبلیغ در بانی

دوره آموزشی صاحبان اقامتگاه‌های بومگردی استان فارس


دوره آموزشی صاحبان اقامتگاه‌های بومگردی استان فارس

دوره آموزشی صاحبان اقامتگاه‌های بومگردی استان فارس، در بهمن ماه ۱۳۹۷ در هتل آریوبرزن شیراز و به پیشنهاد میراث فرهنگی استان فارس برگزار شد. مجموعه بانی بوم، تیمچه صنایع دستی دستافرید، اقامتگاه‌های بومگردی کلبه آقامیر، نارتی‌تی و خانه پرهامی در دو روز به بیان موضوعات زیر پرداختند:

- شناخت صنعت گردشگری - مبانی و مفاهیم بوم‌گردی

- فراتسهیلگری و اقتصاد گردشگری

- شناخت صنایع دستی 

- توانمندسازی زنان و پاسداشت زمین

- توانمندسازی جوامع محلی روستاهای هدف

- عوامل و دست اندرکاران بوم‌گردی

 

 

اقامتگاه بوم گردی بانی‌بوم بانی بوم فارس گردشگری

دوره‌های آموزشی بومگردی و توسعه پایدار