تبلیغ در بانی

دوره آموزشی روستای هدف گردشگریدوره آموزشی جامعه محلی در روستای هدف گردشگری دشتک شهرستان مرودشت استان فارس در آذرماه ۹۷ طی یک روز توسط بانی بوم، تیمچه صنایع دستی دستافرید و اقامتگاه بومگردی کلبه آقامیر برگزار شد:

- آشنایی با گردشگری روستایی و مفاهیم بومگردی

- مدیریت مالی

- شناخت صنایع دستی 

- توانمندسازی جوامع محلی روستاهای هدف

- بیان تجربه

 


دوره‌های آموزشی بومگردی و توسعه پایدار