دوره آموزشی روستای هدف گردشگریدوره آموزشی جامعه محلی در روستای هدف گردشگری دشتک شهرستان مرودشت استان فارس در آذرماه ۹۷ طی یک روز توسط بانی بوم، تیمچه صنایع دستی دستافرید و اقامتگاه بومگردی کلبه آقامیر برگزار شد:

- آشنایی با گردشگری روستایی و مفاهیم بومگردی

- مدیریت مالی

- شناخت صنایع دستی 

- توانمندسازی جوامع محلی روستاهای هدف

- بیان تجربه

 


دوره‌های آموزشی بومگردی و توسعه پایدار