تبلیغ در بانی

آبگرم طبیعی

چشمه آبگرم شفا

(جاذبه گردشگری)

اردبیل سرعینآبگرم طبیعی

favourite
share

چشمه آبگرم شفا

این چشمه در شهر سرعین  قرار دارد. از خصوصیات فیزیکی آب چشمه شفا: کدر بودن آب چشمه، بیرنگ و بو بودن آن و ترش مزه بودن آن است.

خاصیت درمانی آب چشمه: تسکین دردهای مفصلی و عصبی و بیماری‌های پوستی.

منابع:

www.sobhanehonline.com

www.library.tebyan.net