تاریخی


تاریخی

favourite
share

مدرسه هدایت

اولین مدرسه ساخته شده در شهر نهبندان مدرسه هدایت است، که در سال ۱۳۰۷ ساخته شده است. معماری این بنا نشان دهنده معماری دوران پهلوی است. مهم‌ترین ویژگی این بنا اصل قرینه‌سازی در آن است به گونه‌ای که با ایجاد یک محور با جهت شمال شرق، جنوب غربی عناصر معماری به صورت قرینه در دو طرف این محور ایجاد شده است. بنا در دو ضلع جنوب غربی و شمال شرقی دارای دو ایوان ستون‌دار است. هر کدام از ایوان‌ها با چهار ستون چهار ضلعی به داخل بنا امتداد می‌یابند. این بنا از لحاظ نوع مصالح استفاده شده و نحوه پوشش اتاق‌ها بر اساس معماری ایرانی و از لحاظ نقشه و عدم برخورداری از فضاهای معماری ایرانی از قبیل هشتی، دهلیز، سر در ورودی، حجره‌های اطراف حیاط و... بر اساس معماری اروپایی شکل گرفته است و بطور کلی مانند: معماری غربی به شیوه برونگرایی ساخته شده است.

این بنا، در محل میدان عاشوراخانه قرار گرفته و در تاریخ ۵ آذر ۱۳۸۰،‌ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران، به ثبت رسیده است.

Jahangard image

jahangard

در 1396/06/09

مدرسه

این مدرسه معماریش مال دوره پهلوی هست و خیلی جالبه