Pol-e Khab

(village)

Alborz KarajMountain & Semimountain Mountain & Semimountain

favourite
share

Pole khab Description

پل خواب نام روستایی است کوچک با شهرتی بسیار که در میانه جاده Karaj به Chalus و در سمت راست رودخانه خروشان آن و در ۴۷ کیلومتری کرج قرار دارد. دره‌ای که روستای پل خواب در انتهای آن جای گرفته مورود نام دارد که برگفته از آبادی باغستانی بسیار کوچک در فاصله ۴کیلومتری پل خواب است. رودخانه مورود که از ارتفاعات قله سیاه سنگ جاری می‌شود پس از پیچ و خم‌های فراوان به مورود و متعاقب آن به پل خواب می‌رسد. هم اکنون با احداث یک جاده خاکی کم عرض این دو روستای کوهستانی به یکدیگر پیوسته، در میانه‌های این دو روستا مکان‌های مناسبی برای اقامت و استراحت به وجود آمده است. همچنین ادامه مسیر پاکوب پس از مورود، بسیار مناسب برای انجام یک پیاده روی سبک یک ساعته است. بهترین زمان برای انجام این برنامه بهار و تابستان است. 

کلیه اطلاعات داده شده در این مورد از کتاب راهنمای گردشگری استان البرز برداشت شده است.