Historical mosque religious


Historical mosque religious

favourite
share

Raqe Mosque

این مسجد در ۱۸ کیلومتری جنوب غربی شهر Boshrouyeh  و در فاصله ۱۰۰ متری شمال شرق روستای رقه واقع شده است.

بخش‌های زیادی از آن در دوره ایلخانی ساخته شده است. اما بنای اصلی مسجد مرتبط با اوایل دوره اسلامی و همان مسجدی است که ناصر خسرو در سفرنامه‌ اش از آن یاد کرده و ایوان رفیع آن را متذکر شده است.