Nature Cave


Nature Cave

favourite
share

Halvan Cave

غار حلوان در ۷۵ کیلومتری شمال غرب Tabas  قرار دارد. این غار طبیعی است و هیچ جریان آبی در آن وجود ندارد. مسیر دسترسی به این غار بعد از روستای Halvan  و بعد از طی کردن حدود ۱۵ کیلومتر از جاده خاکی است. پیمایش غار کار چندان سختی نیست، فقط در بعضی قسمت‌های آن، احتیاج به طناب است. سن سنگ‌های غار حلوان حدود ۱۶۰ میلیون سال می‌باشد که مربوط به دوره ژوراسیک میانی است. با توجه به این که در این غار بقایای زیادی از استخوان‌های حیواناتی همچون گوسفند، شتر، الاغ و پرندگان دیده می‌شود، به نظر می‌رسد پناهگاهی برای حیوانات درنده است.