فصل مناسب سفر به استان قزوین


میانگین دما و بارش استان قزوین

اوایل بهار و پاییز بهترین زمان برای سفر به استان قزوین است.

 

میانگین دمای سالانه استان (°c)

میانگین بارش سالانه استان (mm)

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی توریسم سفر سفر فصل سفر قزوین گردشگری

شهرهای مرتبط