توصیف شهر طبس مسینا


طبس مسینا، شهری از توابع شهرستان درمیان که واقع در استان خراسان جنوبی است

طبس مسینا، از توابع شهرستان درمیان، واقع در استان خراسان جنوبی است. «طبس عناب» بعد از ويرانی در زلزله سال ۱۳۵۶ به «طبس ميناب» تغییر نام داد و به علت زلزله‌های پی‌درپی به كلی ويران ‌شد، بالاخره شخصی به نام مسينا شروع به بازسازی اين منطقه نمود و نام اين منطقه را «طبس مسينا» گذاشت. طبس مسینا، در راه سیستان و بلوچستان به کرمان قرار دارد و همین امر از عوامل مهم در موقعیت ترانزیتی این شهر است.

سرچشمه رود شور بیرجند از این شهر است. اقتصاد «طبس مسینا» از طریق کشاورزی، دامداری و قالی‌بافی است. 

آسبادهای این شهر، مربوط به دوره قاجار بوده و از آثار ملی ایران است که به ثبت رسیده است.

ایران ایرانگردی بومگردی خراسان جنوبی طبس مسینا طبیعت طبیعت گردی گردشگری

شهرهای مرتبط