توصیف گنبد نمکی قم


در این گنبد نمکی، یک معدن نمک نیز قرار گرفته است که در ۲۵ کیلومتری شهر قم قرار دارد

گنبدهای نمکی از یک هسته مرکزی که از نمک و قسمت دیگر که اطراف هسته مرکزی قرار گرفته است تشکیل شده است.

در این گنبد نمکی، یک معدن نمک نیز قرار گرفته است که در ۲۵ کیلومتری شهر قم قرار دارد. وسعت این گنبد ۳ کیلومتر است. لایه‌های نمک اطراف گنبد به رنگ‌های سفید، کرم قهوه‌ای، بنفش، قرمز و ابری دیده می‌شوند.

گنبد نمکی فقط یه لایه نمک است که بر روی هم چین خورده و ضخامت زیادی را ایجاد کرده است.

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بوم گردی بومگردی توریسم طبیعت طبیعت گردی قم گردشگری گنبد نمکی قم

شهرهای مرتبط