Qom Salt Dome Description


در این گنبد نمکی، یک معدن نمک نیز قرار گرفته است که در ۲۵ کیلومتری شهر قم قرار دارد

گنبدهای نمکی از یک هسته مرکزی که از نمک و قسمت دیگر که اطراف هسته مرکزی قرار گرفته است تشکیل شده است.

در این گنبد نمکی، یک معدن نمک نیز قرار گرفته است که در ۲۵ کیلومتری شهر Qom قرار دارد. وسعت این گنبد ۳ کیلومتر است. لایه‌های نمک اطراف گنبد به رنگ‌های سفید، کرم قهوه‌ای، بنفش، قرمز و ابری دیده می‌شوند.

گنبد نمکی فقط یه لایه نمک است که بر روی هم چین خورده و ضخامت زیادی را ایجاد کرده است.

eco-tourism ecotourism Ecotourism Ecotourism Iran Iran Touring Nature Qom Qom Salt Dome Tourism Tourism

Related cities