پلاس بافی


پلاس، از صنایع دستی ایران و از جمله زیراندازها که بافته‌ای ضخیم و خشن از موی بز است که به عنوان چادر، خیمه، زیرانداز و مانند آن به کار می‌رود

پَلاس، بافته‌ای ضخیم و خشن از موی بز است که به عنوان چادر، خیمه، زیرانداز و مانند آن به کار می‌رود. رنگ‌های پلاس مویی براساس رنگ طبیعی موی بز، طیف رنگی کرم روشن تا سیاه را در بر می‌گیرد. بافت پلاس همانند گلیم، ساده است و در اکثر موارد بدون نقش و یا دارای نقوش بسیار ساده هندسی در تنوع رنگی محدود (در بیشتر مواقع دو یا سه رنگ) است، که به صورت نوارهای ساده در عرض دست‌بافته به کار می‌رود. گاهی برای پود از نوارهای باریک پارچه‌های نخی ( اغلب کهنه و مستعمل ) استفاده می‌شود و در نهایت دست‌بافته‌ای با تنوع رنگی زیاد که راه راه رنگی است تولید می‌شود. ابزار مورد استفاده در پلاس بافی مانند سیاه چادربافی است و شامل: دار افقی ،شانه ، دَستَک و پاکی است. دراین رشته علاوه بر زیرانداز، انواع خورجین، جَوال، توبره، خاکَش ( ویژه حمل خاک) نیز تولید می‌شود.

به هنر پلاس بافی در اصطلاح بومی منطقه خراسان، هنر لبافی (labbafi) یا لوافی (lavvafi) می‌گویند.

منبع: سایت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی

اصفهان ایران پلاس بافی خراسان صنایع دستی نساجی سنتی

شهرهایی که صنعت پلاس بافی در آن‌ها رواج دارد