توصیف موزه میراث پهلوانی


ساختمان جدید زورخانه امیرعرب، با قدمتی ۲۰۰ ساله، برای عرضه ابزار ورزش باستانی پهلوانی، موزه شد

موزه میراث پهلوانی بیرجند در محل زورخانه قدیمی‌ امیرعرب مشهور به زورخانه لوبند قرار دارد. قدمت زورخانه امیرعرب به بیش از ۲۰۰ سال پیش می‌رسد و از دیرباز محل ورزش پهلوانان نامدار بوده است. قسمت‌های مختلف این موزه: نمایش عکس‌های پهلوانان و پیشکسوتان صاحب نام، ابزار و آلات ورزشی (از قبیل میل، کباده، تخته شنا و ...)، ضرب، ابزار و آلات پهلوانی زینتی چون شمشیر و سپر و تعدادی مانکن که حالات مختلف ورزشی را به نمایش در آورده‌اند. هدف از تاسیس این موزه آشنایی عموم با ورزش باستانی و آداب و سنن مربوط به این رشته کهن و مردمی است.

 

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی بیرجند توریسم خراسان جنوبی فرهنگ گردشگری موزه موزه میراث پهلوانی

شهرهای مرتبط