Mirasepahlavani Museum Description


ساختمان جدید زورخانه امیرعرب، با قدمتی ۲۰۰ ساله، برای عرضه ابزار ورزش باستانی پهلوانی، موزه شد

موزه میراث پهلوانی Birjand در محل زورخانه قدیمی‌ امیرعرب مشهور به زورخانه لوبند قرار دارد. قدمت زورخانه امیرعرب به بیش از ۲۰۰ سال پیش می‌رسد و از دیرباز محل ورزش پهلوانان نامدار بوده است. قسمت‌های مختلف این موزه: نمایش عکس‌های پهلوانان و پیشکسوتان صاحب نام، ابزار و آلات ورزشی (از قبیل میل، کباده، تخته شنا و ...)، ضرب، ابزار و آلات پهلوانی زینتی چون شمشیر و سپر و تعدادی مانکن که حالات مختلف ورزشی را به نمایش در آورده‌اند. هدف از تاسیس این موزه آشنایی عموم با ورزش باستانی و آداب و سنن مربوط به این رشته کهن و مردمی است.

 

Birjand Culture ecotourism Ecotourism Iran Iran Touring Mirasepahlavani Museum Museum South Khorasan Tourism Tourism

Related cities