توصیف مدرسه معصومیه


این مدرسه در شهر بیرجند و بین سال های ۱۱۷۰ تا ۱۱۹۰ ه.ق ساخته شده است

این مدرسه در شهر بیرجند قرار دارد که بانی آن امیرمعصوم‌خان‌ خزیمه در اواخر سده دوازدهم هجری قمری است. در چهار طرف این بنا،‌ صحنی بزرگ با حجره‌هایی قرار گرفته است. در این جا دو کتیبه وجود دارد، یکی معرف نام مدرسه و دیگری حدیثی بر روی آن نوشته شده است.

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی بیرجند توریسم خراسان جنوبی گردشگری مدرسه معصومیه

شهرهای مرتبط