Masoumie School Description


این مدرسه در شهر بیرجند و بین سال های ۱۱۷۰ تا ۱۱۹۰ ه.ق ساخته شده است

این مدرسه در شهر Birjand قرار دارد که بانی آن امیرمعصوم‌خان‌ خزیمه در اواخر سده دوازدهم هجری قمری است. در چهار طرف این بنا،‌ صحنی بزرگ با حجره‌هایی قرار گرفته است. در این جا دو کتیبه وجود دارد، یکی معرف نام مدرسه و دیگری حدیثی بر روی آن نوشته شده است.

Birjand ecotourism Ecotourism Iran Iran Touring Masoumie School South Khorasan Tourism Tourism

Related cities