توصیف روستای ماخونیک


روستای لی‌لی پوتی‌ها

روستای ماخونیک در جنوب‌شرقیبیرجند  قرار گرفته و دارای آب و هوایی بیابانی است. اهالی ماخونیک از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند. شهرت این روستا به دلیل قد و قامت کوتاه ساکنانش است، به همین دلیل به نام روستای لی‌لی‌پوت معروف است.

سبک زندگی ساده و ابتدایی اهالی ماخونیک و همچنین آداب و رسوم آنان از جذابیت‌های این روستا است. شکل و ساختار خانه‌های ماخونیک از جاذبه‌های دیدنی این روستا به حساب می‌آید، خانه‌ها از نظر هندسی شکل و نمای خاصی ندارند، ارتفاع دیوار خانه‌ها همانند قامت ساکنان آن کم است. در ماخونیک آثار تاریخی نیز به چشم می‌خورد.

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی بیرجند توریسم خراسان جنوبی گردشگری ماخونیک

شهرهای مرتبط


روستاهای مرتبط