توصیف شهر کرج


شهری کوهپایه‌ای که مرکز استان البرز است

شهر کرج مرکز استان البرز  است که در دامنه جنوبی رشته کوه البرز و  غرب رود کرج قرار گرفته است. این شهر از استان مازندران ، توسط رشته‌کوه البرز جدا می‌شود و به لحاظ اقلیمی نیز تحت تاثیر ارتفاعات البرز و دره چالوس است که این خود عاملی شده، تا این منطقه نسبت به تهران خنک‌تر و مرطوب‌تر باشد. آب و هوایی نیمه‌بیابانی خشک در تابستان و سرد در زمستان دارد. بعد از تهران این شهر بزرگ‌ترین شهر مهاجرپذیر در کشور است که همین باعث شده تا به استان البرز ایران کوچک بگویند. در سال ۱۳۸۹ کرج که بخشی از  بود جدا شد و با نام استان البرز و به مرکزیت شهر کرج به تصویب مجلس رسید.

یکی از جاذبه‌های طبیعی گردشی در شهر کرج جاده چالوس - کرج است که محور اصلی ارتباط با شمال کشور است. از دیگر جاذبه‌های این شهر پل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرج، دریاچه سد‌کرج، باغ سیب مهرشهر، پارک چمران، پارک جهان‌نما، پارک تندرستی و پارک ایران‌زمین را می‌توان نام برد. پارک‌ها و باغ‌های زیادی در این شهر وجود دارد که نام‌های ذکر شده جزیی از مهم‌ترین و مشهورترین آنها هستند.

اکوتوریسم البرز ایران ایرانگردی بومگردی توریسم طبیعت طبیعت گردی کرج گردشگری

شهرهای مرتبط