Karaj City Description


شهری کوهپایه‌ای که مرکز استان البرز است

شهر کرج مرکز استان Alborz  است که در دامنه جنوبی رشته کوه البرز و  غرب رود کرج قرار گرفته است. این شهر از استان Mazandaran ، توسط رشته‌کوه البرز جدا می‌شود و به لحاظ اقلیمی نیز تحت تاثیر ارتفاعات البرز و دره چالوس است که این خود عاملی شده، تا این منطقه نسبت به Tehran خنک‌تر و مرطوب‌تر باشد. آب و هوایی نیمه‌بیابانی خشک در تابستان و سرد در زمستان دارد. بعد از تهران این شهر بزرگ‌ترین شهر مهاجرپذیر در کشور است که همین باعث شده تا به استان البرز ایران کوچک بگویند. در سال ۱۳۸۹ کرج که بخشی از  بود جدا شد و با نام استان البرز و به مرکزیت شهر کرج به تصویب مجلس رسید.

یکی از جاذبه‌های طبیعی گردشی در شهر کرج Chalus Road - کرج است که محور اصلی ارتباط با شمال کشور است. از دیگر جاذبه‌های این شهر پل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرج، دریاچه سد‌کرج، باغ سیب مهرشهر، پارک چمران، پارک جهان‌نما، پارک تندرستی و پارک ایران‌زمین را می‌توان نام برد. پارک‌ها و باغ‌های زیادی در این شهر وجود دارد که نام‌های ذکر شده جزیی از مهم‌ترین و مشهورترین آنها هستند.

Alborz ecotourism Ecotourism Ecotourism Iran Iran Touring Karaj Nature Tourism Tourism

Related cities