توصیف شهر گیوی


شهری کوچک که آب گرمی مشهور دارد و در نزدیکی خلخال است

در بخش مرکزی شهرستان کوثر استان اردبیل شهرستان گیوی قرار دارد. آب‌گرم این شهر شهرت داشته و هرساله مسافران زیادی برای استفاده از آب‌گرم به این شهر می‌آیند. این آب‌گرم در نزدیک خلخال قرار دارد. روستای فیروزآباد در این شهرستان قرار گرفته که از نظر تاریخی اهمیت زیادی دارد.

اردبیل اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی توریسم طبیعت طبیعت گردی گردشگری گیوی

شهرهای مرتبط