توصیف فریدون شهر


شهری که همچنان گرجی‌های مهاجرت داده شده در آن زندگی می ‌کنند و در ۲۰۰ کیلومتری اصفهان است

در ۲۰۰ کیلومتری غرب شهر اصفهان ، شهری است که دو محله بالا و پایین دارد به نام فریدون شهر، بیشتر از نود درصد ساکنان محله بالا را گرجی‌زبانان تشکیل داده‌اند. این گرجی‌ها در زمان شاه عباس اول از گرجستان به ایران مهاجرت داده شدند و امروزه نوادگان آن‌ها در این شهر زندگی می‌کنند. آب و هوایی نیمه مرطوب و خنک دارد که مناطقی با آب و هوای سرد و گرم را در خود یکجا داراست.

دشت لاله‌های واژگون، چشمه لنگان، تنگ حنا، پارک معلم، آبشار پشندگان، چشمه تنگوله و غار گوگان و... از جمله دیدنی‌های این شهر است.

اصفهان اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی توریسم طبیعت طبیعت گردی فریدون شهر گردشگری

شهرهای مرتبط