توصیف تالاب فارور بزرگ و کوچک


جزایر فارور در خلیج فارس محلی امن برای اجتماعات پرندگان آبزی است که در تابستان قابل مشاهده هستند

جزایر فارور بزرگ و کوچک و یا فرور و بنی فرور در استان هرمزگان  و در خلیج فارس واقع‌اند. غیرمسکونی بودن این جزایر و فاصله زیادشان از ساحل باعث شده تا پیدا کردن قایق برای رسیدن به آنها دشوار باشد.

نزدیک‌ترین بندر به فارورها بندر بستانه است اما چنانچه از قبل مجوزهای لازم برای بازدید این مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست را دریافت کنید و به بندرلنگه بروید می‌توانید یا با قایق‌های محیط زیست به این جزایر سفر کنید و یا با پیدا کردن یک قایق خودتان را به فارورها برسانید.

فارور کوچک جزیره بسیار کوچکی است که تا حدودی مسطح بوده و تنها در آن گیاهان شور دوست ساحلی می‌رویند. اما فارور بزرگ جزیره به نسبت بزرگتری است با عوارض جغرافیایی بیشتر که در آن درختچه‌های کهور ایرانی امکان رشد یافته‌اند.

زادآوری پرندگان آبزی در تابستان این جزایر را بسیار منحصر به فرد کرده است به خصوص حضور دسته‌هایی هم‌چون: کبوتر دريايی دم باريک – کبوتر دريايی ايرانی – نوک سرخ دريايی – باکلان  – حواصيل سبز – اگرت ساحلکبوتر دريايی دم باريک – کبوتر دريايی ايرانی – نوک سرخ دريايی – باکلان – باکلان گلوسياه – حواصيل سبز – اگرت ساحلی – عقاب ماهيگير – صدف خوار – آووست – چوب پا – سليم طوقی کوچک – سليم طوقی – سليم کوچک – سليم شنی – سليم شنی کوچک – تليله سفيد – تليله کوچک – تليله بلوطی – تليله شکم سياه – تليله نوک پهن – گيلانشاه دم حنايی – گيلانشاه دم سياه – گيلانشاه ابرو سفيد – گيلانشاه – آبچليک خالدار – آبچليک پاسرخ – آبچليک نوک سربالا – کاکايی بزرگ – پرستو دريايی نوک کاکايی – پرستو دريايی خزر – پرستو دريايی کاکلی – پرستو دريايی کاکلی کوچک – پرستو دريايی بدصدا – پرستو دريايی پشت دودی – پرستو دريايی پشت سياه – پرستو دريايی کوچک – پرستو دريايی ساندرز – ياکريم – شبگرد مصری – بادخورک دودی – زنبورخوار سبز – چکاوک شکم سياه – چکاوک بيابانی – چلچله بيابانی – دم چتری – چکچک سياه شکم سفيد – سسک جنبان – گنجشک گلو زرد – زردپره راه راهی – عقاب ماهيگير – صدف خوار – آووست – چوب پا – سليم طوقی کوچک – سليم طوقی – سليم کوچک – سليم شنی – سليم شنی کوچک – تليله سفيد – تليله کوچک – تليله بلوطی – تليله شکم سياه – تليله نوک پهن – گيلانشاه دم حنايی – گيلانشاه دم سياه – گيلانشاه ابرو سفيد – گيلانشاه – آبچليک خالدار – آبچليک پاسرخ – آبچليک نوک سربالا – کاکايی بزرگ – کاکايی پشت سياه – کاکايی پشت سياه بزرگ – پرستو دريايی نوک کاکايی – پرستو دريايی خزر – پرستو دريايی کاکلی – پرستو دريايی کاکلی کوچک – پرستو دريايی بدصدا – پرستو دريايی گونه سفيد – پرستو دريايی پشت دودی – پرستو دريايی پشت سياه – پرستو دريايی کوچک – پرستو دريايی ساندرز – ياکريم – شبگرد مصری – بادخورک دودی – زنبورخوار سبز – چکاوک شکم سياه – چکاوک بيابانی – چلچله بيابانی – دم چتری – چکچک سياه شکم سفيد – سسک جنبان – گنجشک گلو زرد – زردپره راه راه. بهترین زمان برای بازدید از این تالاب در خرداد ماه است.

در زمستان هم وجود پرندگانی هم‌چون باکلان گلوسیاه، کاکایی پشت سیاه کوچک و بزرگ، کاکایی صورتی و پرستوی دریایی گونه سفید سفر به فارور بزرگ و کوچک را توجیه می‌کند.

نکات:

۱. فاصله فراوان از ساحل و احتياج به مجوزات خاص سازمان حفاظت محيط زيست راهی به جز استفاده از قايق‌های اين مجموعه برای رسيدن به دو جزيره باقی نمی‌گذارد.

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بندرلنگه بوم گردی بومگردی بومگردی بومگردی پرنده نگری تالاب زیست‌ بوم طبیعت طبیعت گردی گردشگری هرمزگان

شهرهای مرتبط