فرهنگ شهر درمیانقومیت و زبان

بیشتر جمعیت شهرستان درمیان فارس هستند و به همین زبان و با گویش محلی تکلم می‌کنند. عرب‌ها و بلوچ‌ها از دیگر نژادهای ساکن شهر درمیان هستند که به زبان محلی و فارسی صحبت می‌کنند.

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی توریسم خراسان جنوبی درمیان صنایع دستی فرهنگ گردشگری

شهرهای مرتبط